Převod videokazet na DVD

Jedná se o to, že již delší dobu je digitální věk a výukové a jiné videokazety podléhají časem destrukci, (ztráta kvality obrazu a zvuku následkem přehrávání a v horším případě se obraz překopíruje samovolně na videopásek mezi sebou). VHS přišlo na svět v září 1976. Po 40ti letech definitivně skončila výroba VHS videokazet. Máte doma staré videokazety, audiokazety a přemýšlíte, jak si je za pár let přehrajete? Nabízíme Vám jejich převod (digitalizaci) na DVD, CD nebo USB flash disk. Vyzkoušejte naše komplexní služby PŘEVOD VIDEO ZÁZNAMŮ. Nabízíme Vám převod do digitální formy na DVD, mp4. Kvalita obrazu a zvuku na DVD je závislá od kvality zdroje, ze kterého se převádí. Pro účely didaktické, zachování rodinných a společenských akcí je tento převod nejideálnějším řešením.

I k nám se dostala VHS s rodinnými záběry (svatební video), kterou zpracovávalo profesionální studio před cca dvaceti lety a kazeta od nich byla zakódovaná (nešla standardně převést na DVD).

S tímto vám můžeme pomoct. Existují přehrávače, které takovou ochranu VHS umí ignorovat. Dnes se samozřejmě už neprodávají. Jsou to přehrávače, které se vyráběly ještě před tím, než se začaly chránit VHS proti kopírování. Najít takový přehrávač například v bazaru, je nereálná věc.

Převádíme tyto formáty videokazet: miniDV, Betacam (profesionální studiové náhrávky.) Videokazet je asi 8 formátů.

DVD-R bude značky Verbatim s větší životností, vrstvou AZO, bude opatřeno krabičkoleu s jednodušším informačním přebalem. Cena je 120,- Kč. Popřípadě nevešla-li by se kazeta na jedno DVD (2 hodiny záznamu) byla by vhodně – (co nejšetrněji k obsahu rozdělena) na dvě DVD. Doklad samozřejmostí.

Jsme schopni také převést klasiký celuloidový film 8mm, 16mm a 35mm.  a skenováním digializovat diapozitivy a filmy.

U p o z o r n ě n í ! ! !

 

Vážený uživateli. Chceš-li, abych ti já,záznamový nosič, CD-R/DVD+-R dlouho sloužil a Ty mohl využívat data, která jsou na mně uložena, měl by ses, řídit níže uvedenými doporučeními a radami. Chovej se ke svému, nebo svěřenému CD-R/DVD+-R tak, aby Ti co nejdéle sloužilo ku spokojenosti a radosti.

1. CD/DVD skladujte v plastové krabičce na stojato

2. při teplotě 20 až 25 °C a 55% relativní vlhkosti vzduchu

3. chráněné před světlem, kouřem apod.

4. dobu životnosti záznamu zkracují drobné škrábance, otisky prstů, prach apod., čemuž je samozřejmě obtížné se vyhnout.

5. Opatrná manipulace je proto žádoucí, chceme-li zachovat co nejvyšší životnost média.

 

VHS KAZETA                                            VHS-C KAZETA                        VIDEOKAZETA BETACAM

 

Médium vkládáme do obalu:

nebo 

 

DVD vydrží i 100 let, ale musí být správně uskladněno

Torsten Leye, manažer společnosti Verbatim, odpověděl na několik otázek, které se vztahují k životnosti optických kotoučů standardu CD/DVD. Vynechány nebyly ani pevné a flash disky nebo moderní Blu-ray a HD DVD média.

Životnost optických nosičů je zruba 100 let, ale musí být řádně skladovány. Nezapomínaje na to, že při každém použití média je jeho životnost zkrácena.

Jaká je průměrná životnost standardního CD (lisovaného z výroby a vypáleného podomácku)?
Zkoušky prováděné v klimatizovaných místnostech demonstrují výdrž okolo 100 let jak u CD-R, tak i DVD-R médií. To však platí pouze pro disky uskladněné za určitých klimatických podmínek, přičemž kvalita jejich vypálení přirozeně také hraje důležitou roli. V tomto ohledu se preferují spíše kombinace vypalovačka/médium.

Je důležitý způsob uskladnění disků?
Ano, je. Média by měla být v plastové krabičce na stojato, při teplotě 20 až 25 °C a 55% relativní vlhkosti vzduchu, chráněné před světlem, kouřem apod. Každé jednotlivé použití CD-R/DVD-R nosiče zkracuje jeho zbývající dobu životnosti, stejně jako drobné škrábance, otisky prstů, prach apod., čemuž je samozřejmě obtížné se vyhnout.

Opatrná manipulace je proto žádoucí, chceme-li zachovat co nejvyšší životnost média. Vzhledem k přímému vlivu uživatele na tuto vlastnost je však nemožné určit přesnou délku životnosti pro konkrétní médium. U prázdných médií neumíme určit délku životnosti vůbec, neboť nejsou k dispozici žádná testovací data. Nicméně u médií, na které byla data zapsána již ve fázi výroby, je životnost přibližně stejná jako u médií určených pro pozdější zápis dat (za předpokladu, že média jsou vyrobena ze stejně kvalitního materiálu).

Je pro životnost média směrodatné, jaká data jsou na něm uložena (hudba, datové soubory apod.)?
U DVD nosičů, z principu, ne, jelikož zápis zde probíhá vždy v témže formátu, s jednotnou technologií pro opravu chyb. V případě CD-R existuje větší množství formátů zápisu, které se liší úrovní chybové korekce. Například při čtení dat z média, které je zapsáno jako datové, probíhají procedury pro detekci a opravy chyb, zatímco u hudebního CD nikoliv. Samotná data však nesehrávají žádnou roli.

Jaká je nejčastější příčina poškození dat na optických nosičích?
CD a DVD nosiče jsou vyráběny následovně: na polykarbonátový substrát je nanesena záznamová vrstva, na ní se nachází metalická reflekční vrstva. Poté následuje ochranná vrstva, která je u CD-R nosičů vyrobena z čistého laku a u DVD-R z lepící směsi. Média se zapisují a čtou použitím laserového paprsku, který proniká přes průhledný plastový substrát k záznamové vrstvě a následně k reflekční vrstvě, od které se odráží a vrací zpět.

Existuje značné množství důvodů, proč se média stávají nečitelnými. Mezi ně patří, v první řadě, poškození způsobené uživatelem, jako jsou škrábance, otisky prstů a další vady způsobené fyzickou manipulací s médiem. V druhé řadě figuruje jejich nevhodné skladování - například v autě, kde je horko, nebo na místě vystaveném přímému slunečnímu svitu - tím dochází k rozkladu záznamové vrstvy. A do třetice, kvalita vypálení bývá často nedostatečná, a to jak z důvodu vadných vypalovaček, příliš vysokých rychlostí zápisu, tak i tím, že ne všechna média jsou výrobcem té které vypalovačky otestována apod. Chyby v médiích, které vznikly již při samotné výrobě, sehrávají taktéž svou roli. Typické je například špatné těsnění jednotlivých vrstev, které způsobí, že kyslík z ovzduší se dostane do záznamové či reflekční vrstvy a ta následkem toho koroduje.

Barva záznamové vrstvy jako taková nesehrává žádnou roli. Ta je pouze indikátorem toho, jaká chemická substance byla pro záznamovou vrstvu použita. Rozdíly spočívají právě v kvalitě této substance, která se může u jednotlivých médií velmi lišit.

Jaká je situace s životností médií určených pro záznam dat ve vysokém rozlišení, jako jsou například Blu-ray a HD-DVD disky?
Naše testy životnosti těchto médií ještě nejsou kompletní. Výsledky, které jsou již nyní k dispozici, nicméně poukazují na to, že životnost těchto médií je přibližně stejně dlouhá jako u CD a DVD nosičů.

Jsou pevné disky a USB klíčenky alternativou pro dlouhodobé uskladnění dat, anebo jsou taktéž ohroženy pozdějším chátráním a chybovostí dat? Pokud ano, po kolika letech?
Paměťové buňky použité v USB klíčenkách spolehlivě uchovají data maximálně 10 let, aniž by je mezitím bylo zapotřebí znovu zapsat (přepsat). Proto, nehledě na cenu těchto produktů, nepředstavují alternativní řešení pro dlouhodobé uskladnění dat. Pevné disky z principu umožňují data uchovat po delší dobu. Vzhledem k pohyblivým součástkám, které obsahují, jsou však více náchylné k poruchovosti. Dále je zde skutečnost, že řadiče pevných disků procházejí příliš rychle nejrůznějšími inovacemi, takže za pár let nemusí být daný pevný disk kompatibilní s dostupným hardwarem.

Která z dostupných záznamových médií jsou nejvhodnější pro dlouhodobé uložení dat?
Pro běžné použití doporučujeme zálohovat důležitá data na DVD nosiče, a to hned v několika kopiích. Jednotlivé kopie by měly být uloženy na médiích z různých várek nebo ještě lépe od různých výrobců. Čitelnost (kvalita) zapsaných dat by se měla zkontrolovat jednak ihned po vypálení média a poté v pravidelných intervalech.

Jakým způsobem budou lidé ukládat svá důležitá data v horizontu deseti či dvaceti let? Je šance, že v tu dobu bude již dostupné řešení pro uložení dat na věčné časy?
To je jedna z věcí, která je v oblasti archivnictví neustále diskutována, ale odpověď přesto nikdo nezná. CD-R nosiče se používají už nějakých 15 let a jistě se ještě nějakou dobu používat budou. Prodeje DVD nosičů v Evropě teprve nedávno poprvé převýšily prodeje CD disků, z čehož lze soudit, že DVD+-R bude v dohledné budoucnosti považováno za nejekonomičtější záznamové médium.

V profesionálních kruzích se magnetooptické disky, UDO média a pásky používají také. Data jsou pravidelně migrována, resp. kopírována na jinou, pokročilejší generaci záznamových médií. Jako výrobce produktů pro ukládání dat přirozeně zkoumáme stále nové a nové technologie pro využití v budoucích médiích. Kdy se Blu-ray, HD-DVD či holografické nosiče stanou standardem nelze v tuto chvíli ještě předpovědět.

 • Aktuální dluh USA
 • Dluh ČR - MFČR nezveřejňuje
 • Dluh RF
 • 12.10. 2023 11:10:57

  sr

  stop TTIP

  28.12. 2019 10:53:18
  Charvát Vratislav, Květná 1850, 688 01 Uherský Brod  přihlásit poslední změna: 11.02. 2019 11:04:37