Espertanto, jazyk pro všechny a všude ve světě.

Je možnost se seznámit s tímto zajímavým, univerzálním, mezinárodním jazykem. Taky je k dispozici internetová učebnice zdarma (viz níže odkaz), nebo je možno si ji stáhnout ve formátu pdf. V Uherském Brodě se zakládá klub příznivců esperanta.

Upozornění: esperanto je asi 6x snadnější než angličtina a je fonetické, jak čteš tak mluvíš. Dá se naučit za 2 měsíce tak, aby se již člověk domluvil.

Proč se učit Esperanto? - několik důvodů pro univerzální mezinárodní jazyk, prof. Charles Durand
Učebnice esperanta - multimediální učebnice esperanta v HTML, pdf od Theodora Kiliana
Velký slovník esperantsko-český ~ GVEĈ - podrobný slovník EO-CZ v excelu (lze otevřít i v openoffice 2), autor Josef Hron
Univerzala vortaro - univerzální slovník
revo - univerzální slovník
Začátečník - problémy začátečníka, v čem psát, jaké používat znakové sady atd.
ČEA- český esperantský svaz, struktura, výbor, esperantské kluby
Lančov - letní esperantský tábor v Lančovské zátoce u Vranovské přehrady.
UEA - Univerzala Esperanto Asocio, vrcholný orgán esparantistů
cestování - s TEJO - cestování s pasporta servo, výměnné pobyty v zahraničí
Univerzální prařeč - existovala před 12 000 lety univerzální prařeč borejština?

Odkazy na esperanto:
Evropa bez jazykových bariér
esperantský portál
esperantská akademie.
- (pozor, aby se esperanto nerozpadlo na jednotlivá nářečí !!!)
Evropa bez jazykových bariér
Informace
celosvětová organizace mladých esperantistů
esperantský portál
esperanto na Slovensku
multimediální program pro výuku ESPERANTA - osahuje mluvnici a 6 namluvených lekcí

 • Aktuální dluh USA
 • Dluh ČR - MFČR nezveřejňuje
 • Dluh RF
 • 12.10. 2023 11:10:57

  sr

  stop TTIP

  28.12. 2019 10:53:18
  Charvát Vratislav, Květná 1850, 688 01 Uherský Brod  přihlásit poslední změna: 21.09. 2013 14:23:18